Grupa AngelBiss

Grupa AngelBiss koncentruje się głównie na produkcji i rozwoju zwykłych koncentratorów tlenu do użytku domowego, medycznych generatorów tlenu pod wysokim ciśnieniem oraz przemysłowych generatorów tlenu o dużym przepływie.Celem jest uzupełnienie lokalnych łańcuchów dostaw wyrobów medycznych, obniżenie kosztów materiałów, stworzenie nowych miejsc pracy na całym świecie

Globalny układ joint venture AngelBiss Group na lata 2020-2030:
AngelBiss Healthcare Inc, Stany Zjednoczone
AngelBiss Healthcare Ltd, Niemcy
AngelBiss Medical Technology Sdn Bhd, Malezja/Singapur
AngelBiss Medical Technology Co., Ltd, Chiny
AngelBiss Medical Technology Pvt Ltd, Indie
AngelBiss Medical Technology Ltd, Kenia
AngelBiss Medical Technology Ltd, Tukey