Ozon

  • Oxygen Generator Ozone

    Ozon generatora tlenu

    Roztwór koncentratorów tlenu AngelBiss w generatorze ozonu. Koncentrator tlenu AngelBiss może przekształcić tlen w ozon, dostarczając tlen do generatora ozonu. Ozon odgrywa ważną rolę w sterylizacji, usuwaniu zapachów, konserwowaniu żywności i oczyszczaniu wody.