Ozon

  • Oxygen Generator for Ozone Generator

    Generator tlenu do generatora ozonu

    Generator tlenu AngelBiss może przetwarzać tlen w ozon poprzez dostarczanie tlenu do generatora ozonu.Ozon odgrywa ważną rolę w sterylizacji, usuwaniu zapachów, konserwacji żywności i oczyszczaniu wody.System generatora tlenu AngelBiss może współpracować z wieloma rodzajami generatorów ozonu, które istnieją na rynku.System ma szerokie zastosowanie i ma szerokie zastosowanie w domach, szpitalach, szkołach, stacjach autobusowych i metrach, produkcji żywności, stacjach uzdatniania wody, gospodarstwach rolnych, laboratoriach i urządzeniach oczyszczalni ścieków itp.

    W międzyczasie zespół techniczny AngelBiss opracowuje generator tlenu i ozonu do sterylizacji i dezynfekcji powyższych obszarów, w tym przypadków COVID-19.